جدول زمان
[جدول زمانی ما]
در چه زمانی؟

امروز، آنچه که به عنوان یک کنفرانس کوچک آغاز شد، تبدیل به یک رندر غیرمعمول برای افراد محصول شد.

روزبرگزاری رویداد
8 آذر، 1398
08:00 صبح - 8:30 صبح
پذیرش
راهنمایی و پذیرش مهمانان
08:30 صبح - 09:00 صبح
معرفی، سرود و قرائت قرآن
مراسم اولیه شروع رویداد
09:00 صبح - 09:30 صبح
مسعود حاج رسولی ها
حرف های مدیرعامل کارخانه ی بنیاد بتن و خیریه کسا را بشنوید.
09:30 صبح - 10:00 صبح
پذیرایی
پذیرایی از حضار
10:00 صبح - 10:30 صبه
Ivan
توریست ساکن در ایران، کارآفرین
10:30 صبح - 11:00 ظهر
کوروش خسروی
دبیر جشنواره کارآفرینی شیخ بهایی، عضوشورای شهر اصفهان
11:00 صبح - 11:30 صبح
نسیم زند
موسس و مدیر هنری خانه‌ی بومگردی حوضک
11:30 صبح - 12:00 ظهر
الهام تجدد
دارای تندیس کارافرین برتر ایران دارای برند برتر فینگر فود در ایران بانوی اول اصفهان در همایش صداوسیمای ایران