مجتبی متقی

تخصص:
متخصص هوش مالی و مشاور
زمینه فعالیت::
کسب و کار، مشاوره
تجربه:
--
ایمیل:
تلفن:
فکس:

سخنان اکبر اخوان مقدم

[روز 1]
10:00 صبح - 10:30 صبح
قالب : انتقال تجربه

متخصص هوش مالی و کسب و کار، مشاور شهرک علمی تحقیقاتی

بازاریابی
70%
طراحی
95%
رسانه
55%
استراتژی
75%

با من تماس بگیرید