فاطمه افتخاری

تخصص:
ورزشی
زمینه فعالیت::
پاراگلایدر سوار (قهرمان ملی)
تجربه:
--
ایمیل:
تلفن:
فکس:

سخنان اکبر اخوان مقدم

[روز 1]
10:00 صبح - 10:30 صبح
قالب : انتقال تجربه

قهرمان پاراگلایدر ایران معروف به ملکه آسمان

بازاریابی
70%
طراحی
95%
رسانه
55%
استراتژی
75%

با من تماس بگیرید