نسیم زند

تخصصی
موسس و مدیر هنری خانه‌ی بومگردی حوضک
تجربه:
5 سال
تلفن:

سخنان Ivan

[روز 1]
11:00 صبح - 11:30 صبح
قالب : انتقال تجربه

پایه‌گذار گروه میراث فرهنگی سروسان: ترویج حفاظت مشارکتی میراث فرهنگی در میان جوانان
موسس و مدیر هنری خانه‌ی بومگردی حوضک در بافت تاریخی اصفهان، همکاری با یونسکوی افغانستان، ازبکستان و پاریس

بازاریابی
70%
طراحی
95%
رسانه
55%
استراتژی
75%

با من تماس بگیرید