ایوان جگیچ‌

تخصصی
کارآفرین در ایران
تجربه:
2 سال
تلفن:

سخنان Ivan

[روز 1]
10:00 صبح - 10:30 صبح
قالب : انتقال تجربه

موسس شرکت گردشگری توریسم، جهانگرد، کارآفرین در ایران

بازاریابی
70%
طراحی
95%
رسانه
55%
استراتژی
75%

با من تماس بگیرید