رویتاک
درخواست لایسنس برگزاری

برای دریافت لایسنس برگزاری رویداد رویتاک مشخصات زیر را تکمیل نمایید.

  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • مثال: رویتاک اصفهان، رویتاک تبریز، رویتاک پزشکی، رویتاک دانشگاه صنعتی چمران، رویتاک جلفا و...
  • برای مرتبه اول برگزاری حداکثر 400 نفر و برای دفعات بعدی تعداد بیشتر شرکت کننده امکان پذیر است.
  • :
  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
  • هرگونه سابقه برگزاری رویداد ویا همایشی که داشته اید را نام ببرید.