کنفرانس
[ 8 ژانویه 2020 توسط shadi imani 0 نظرات ]

سخنرانی جناب آقای دکتر مسعود حاج رسولیها

آقای حاج رسولیها با اشاره به سخنی از ارسطو،(هدف از زندگی چیزی جز سعادتمندی و شادی نیست) گفتند اگر تونستیم زندگی شادی داشته باشیم قطعا زندگی موفقی داریم.ایشان تایید کردند اگر اهدافمان را پیدا کردیم و در مسیر رویاها و اهداف  خودمان حرکت کنیم قطعا آدم موفقی هستیم و هیچ بهانه ای برای عدم موفقیت وجود ندارد و ما به دنیا آمده ایم که ارزش بیافرینیم و برای جامعه و هم وطنانمان کاری انجام دهیم.

کنفرانس
[ 8 ژانویه 2020 توسط shadi imani 0 نظرات ]

رویتاک چیست؟

رویتاک یک سری همایش های ملی برای اشتراک گذاری ایده ها و تجارب است که توسط شرکت دی فناوران سپاهان ایرانیان  آغاز شد.این رویداد یک رویداد خصوصی است و هرکس درهرجای ایران میتواند با رعایت قوانین خاص رویتاک آن را برگزار کند.