ایده ها از تجربه ها شکل می گیرند

اخبار و تصاویر رویداد 30 بهمن 98

سخنرانان
سخنرانان 8 اذر

سخنرانان 30 بهمن

 

تماشا کنید
رویتاک 30 بهمن
تماشا کنید
رویتاک 8 آذر

تماشا کنید: حرف های فاطمه عادلی

به زودی…

تماشا کنید: حرف های مجتبی متقی

به زودی…

تماشا کنید: حرف های آوا کیانی

به زودی…

تماشا کنید: حرف های پیام پورفلاح

به زودی…

تماشا کنید: حرف های فاطمه افتخاری

به زودی…

حامیان همایش
رویتاک 30 بهمن
رویتاک
رویتاک را در فضای مجازی دنبال کنید